עיקרי תוכנית הלימודים במגמת קולנוע וטלוויזיה

מקצועות יסוד

 • מתמטיקה ואופטיקה בצילום
 • אנגלית טכנית

מקצועות עזר

 • הכרת המחשב
 • טכנולוגיית הוידאו

מקצועות העשרה

 • תולדות הקולנוע
 • יסודות בתקשורת חזותית
 • סדנאות הפקות אולפן
 • כתבות
 • דוקומנטציה
 • תסריטאות ובימוי
 • סרטי פרסום וקידום מכירות
 • סרט עלילתי קצר

מקצועות הפקה

 • צילום
 • תאורה
 • הקלטה
 • עריכה
 • תחקיר
 • תסריטאות
 • תכנון וביצוע הפקה
 • בימוי
 • הפקות אולפן
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
14 + 4 =