תוכנית הלימודים במגמת חשמל

מקצועות יסוד

 • מתמטיקה
 • פיזיקה
 • אנגלית טכנית
 • יישומי מחשב

מעבדות

 • תורת החשמל
 • מערכות ספרתיות
 • בקרים, פיקוד
 • מכונות חשמל

מקצועות עיקריים

 •  תורת החשמל והרשת
 • מבוא לאלקטרוניקה
 • מערכות ספרתיות
 • המרת אנרגיה
 • מתקני חשמל
 • מערכות הספק
 • בקרים מתוכנתים
 • מכונות חשמל
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
14 + 1 =