בית הספר לעבודה סוציאלית | מז"ח

פתיחת קורס הכשרה למתנדבים ופעילים במז"ח רהט

ראשון, פברואר 23, 2020 - 16:30

הזמנה לאירוע

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
8 + 0 =