היחידה למעורבות חברתית במשרד הדיקן והתקווה הישראלית

מפגש עם דמויות מפתח בחברה הבדואית

חמישי, פברואר 20, 2020 - 08:30

ההזמנה לסיור

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 4 =