המחלקה לתקשורת והמחלקה למנהל ומדיניות ציבורית

קמפיין הפייק ניוז של טראמפ, המטריקס והגלולה האדומה

03.02.20 | גלובס | ד"ר מוטי גיגי וד"ר מולי בנטמן
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
17 + 1 =