משרד הדיקן

פועלים לקריירה

לוגו המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים         לוגו בנק הפועלים

תכנית פועלים לקריירה הינה תכנית חדשנית בשיתוף בנק הפועלים לסיוע לסטודנטים הבאים מרקע סוציואקונומי נמוך.
אודות לתרומת בנק הפועלים, הסטודנטים יקבלו סיוע כלכלי ומעטפת לקידום קריירה ועצמאות פיננסית.
המעטפת כוללת הקניית מיומנויות רכות הנדרשות להשתלבות וקידום בשוק התעסוקה. בין הנושאים שיועברו: הצגה עצמית, התנהלות כלכלית נכונה ויזמות.
המטרה היא כי בוגרי התכנית יסיימו בהצלחה את לימודיהם וישתלבו בשוק העבודה ובחברה הישראלית.
הסטודנטים שיבחרו לתכנית יאותרו ממאגר מגישי המלגות באגף הדיקן.

בתמונה ארבעה סטודנטים צועדים עם הגב אלינו

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 3 =