משובי הוראה סמסטר א' תש"ף

סקרי הוראה המרכז הטכנולוגי להנדסאיםסקרי הוראה תואר ראשון ושני

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
11 + 9 =