הינך נמצא כאן

מדור שכר לימוד

מדור שכר לימוד
מייל מחלקתי לפניות סטודנטים   sl@sapir.ac.il
     
צוות המדור
מנהלת מדור שכר לימוד - שלי דהן   077-9802875
רכזת מדור שכר לימוד - אביבה סיאני-הרטוב   077-9802771
     
שעות קבלת קהל במדור שכר לימוד
קופה ימים א' עד ה' מ-09:00 עד 13:00 ומ-13:30 עד 15:30
  יום ו' מ-9:00 עד 12:00
     
משרדי מדור שכר לימוד    
קבלת קהל ימים א' עד ה' מ-11:00 עד 13:00
    מ-14:00 עד 15:00
מענה טלפוני - 077-9802532/502 ימים א' עד ה' מ-9:00 עד 11:00
     
קבצי נהלים
קובץ נהלים של מדור שכר לימוד - אקדמיה תשע"ח
קובץ נהלים של מדור שכר לימוד - אקדמיה תשע"ז
קובץ נהלים של מדור שכר לימוד - המרכז הטכנולוגי להנדסאים תשע"ח
קובץ נהלים של מדור שכר לימוד - ביה"ס להנדסאים תשע"ז
קובץ נהלים של מדור שכר לימוד - המרכז ללימודי חוץ והמשך

     
טפסים
תקנון הוראת קבע
אישור מוסד לימודים מוכר - אקדמיה
אישור מוסד לימודים מוכר - מכינות
בקשה להחזר יתרת זכות
טופס הוראה לחיוב חשבון - אקדמיה
טופס הוראה לחיוב חשבון - הנדסאים