הרשמה ללימודים במרכז הטכנולוגי להנדסאים ספיר

דמי הרשמה ע'ס 200 ש'ח
תשלום דמי הרשמה הוא תנאי לתחילת הטיפול בהרשמתך
 
לאחר מילוי טופס הרשמה וביצוע התשלום יש לשלוח למדור רישום את המסמכים הבאים: 
  1. טופס הרשמה   
  2. תעודת בגרות מקורית או מאושרת ע'י נוטריון   
  3. תעודת שחרור מצה"ל   
  4. צילום ת.ז.   
  5. תמונת פספורט   
  6. אישור תשלום דמי רישום מודפס   
  7. סיוע בהרשמה במרכז המידע , טל: 077-9802802, 
בימי חול בשעות 08:00 - 20:00 , ביום ו' 0800 – 13:00   
אישור קבלת בקשה להרשמה ישלח לביתך בתוך שבועיים

הרשמה מקוונת - המרכז הטכנולוגי להנדסאים לשנת הלימודים תשפ"א, 2021-2020

הרשמה מקוונת - המכינה הטכנולוגית - המרכז הטכנולוגי להנדסאים תשפ"א, 2021-2020