המרכז לחקר מדיה לילדים ולנוער

המרכז לחקר מדיה לילדים ולנוער שם לעצמו למטרה ליזום, לנהל וללוות מחקרים אקדמים ביחס מדיה לילדים בישראל ובעולם.
המחקרים במרכז עוסקים במדיה לילדים ולנוער מזוויות שונות: תוכן, קהל והפקה.
המחקרים נערכים על ידי חוקרים מן המרכז ושותפים חיצוניים, בסיוע סטודנטים מצטיינים.
כחלק מייעודו מבקש המרכז לשמש שליח של הציבור הישראלי בתמיכה ועידוד של הפקת תוכן איכותי וראוי לגיל הרך, לילדים ולנוער.
בראש המכון עומד ד"ר יובל גוז'נסקי.
לפניות למרכז במייל: yuvalg@mail.sapir.ac.il 

עטיפה לחוברת מחקר: שדה הטלוויזיה לילדים בישראל

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 9 =