גוונים באקדמיה והיחידה לקידום ההוראה והלמידה

כנס "אקדמיה מגוונת?"

רביעי, נובמבר 20, 2019 - 09:00
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
14 + 0 =