בית הספר למשפטים

סמינר משפטים "תאונות רגולטוריות כמקרה בוחן"

עם ד"ר בעז סגל
שלישי, מאי 12, 2020 - 14:15

רשימת סמינרי משפטים במהלך שנת הלימודים תש"ף

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 5 =