בית הספר למשפטים

סמינר משפטים "מאבקים על כוח וסמכות בהליך החקיקה של הכנסת"

עם נועה קרבטץ
שלישי, ינואר 21, 2020 - 14:15

רשימת סמינרי משפטים במהלך שנת הלימודים תש"ף

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 1 =