המחלקה לתקשורת

סמינר תקשורת "נקי, רק להיום"

עם רון קופמן
רביעי, דצמבר 4, 2019 - 12:30

סמינר תקשורת

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 3 =