יחידת הבריאות במשרד הדיקן ואגודת הסטודנטים

הפסקת יוגה חוזרת!

בתמונה הזמנה להפסקת יוגה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 3 =