היחידה לקידום ההוראה והלמידה

יום מכוונות לסגל הוראה

רביעי, אוקטובר 23, 2019 - 09:30

בניין 11 , קומה 2 כיתה: 1120

שעות דוברים נושא
9:30-10:00 ד"ר תמי רזי, ראש היחידה לקידום ההוראה והלמידה ברכות ודברי פתיחה, פעילות היחידה לקידום ההוראה והלמידה, תקנון אקדמי
10:00-10:40 גב' אפרת ליברמן, פורום כתיבה אקדמית כתיבה אקדמית - דגשים
10:40-11:15 הפסקה  
11:15-13:15 מר שלום דדון, הטמעה פדגוגית, גב' גלית אדם, הטמעה ארגונית סדנה: טכנולוגיות מידע:מערכת לי-מוד ומערכת מידע אישי למרצה | מעבדה 11002
13:15-13:45 הפסקה  
13:45-14:05 גב' תמר ביטון, רכזת במרכז נגישות שירותים הניתנים לסטודנטים במשרד דיקן הסטודנטים, הוראה נגישה
14:05-14:25 גב' תמר לוין, מנהלת משאבי-אנוש, גב' דגנית אופק, רכזת רווחה ופתוח ארגוני חוזי עבודה, תנאים ורווחה
14:25-14:35 נציג ועד סגל אקדמי זכויות מרצים
14:35-14:50 מר שמואל עטיה, מנהל מחלקת הבי"ת | מר לירון בילדר, מנב"ט קריית חינוך אורקולי: תפעול ציוד בכיתה | ביטחון, חירום וסדר ציבורי
14:50-15:40 ד"ר תמי רזי | גב' רותי אסיסקוביץ' ס.מנהלת הספרייה סיור במכללה | הדרכה בספריה

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
15 + 4 =