מרכז נגישות במשרד דיקן הסטודנטים

יום אוריינטציה במרכז הנגישות

חמישי, אוקטובר 24, 2019 - 08:45

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 1 =