מרכז נגישות במשרד דיקן הסטודנטים

יום אוריינטציה מרכז הנגישות

חמישי, אוקטובר 24, 2019 - 08:45

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
8 + 6 =