היחידה למעורבות חברתית במשרד הדיקן

סמינר פתיחת שנה של היחידה למעורבות חברתית

רביעי, אוקטובר 23, 2019 - 08:00

הזמנה ולוח זמנים

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 9 =