המחלקה לניהול המשאב האנושי

אם הנציגים הערבים ייכשלו שוב - נחליף אותם

08.09.19 | Ynet | רו"ח אחמד איאד
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
11 + 7 =