דיקן הסטודנטים והמרכז הפסיכולוגי שער-הנגב

קבוצה לטיפול בהתמכרויות

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 10 =