דיקן הסטודנטים והמרכז הפסיכולוגי שער-הנגב

סדנת תנועה לסטודנטים

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
17 + 2 =