המחלקה לתקשורת

לא לפיד. מזרחים מסורתיים הם האיום על ש"ס

05.08.19 | Ynet |ד"ר מוטי גיגי
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 7 =