תכנית הלימודים - תואר שני בלימודי תרבות

סמסטר ראשון - אביב
שם הקורס המרצה נק"ז סוג
מבטי עומק בתיאוריות של תרבות ד"ר יעל שנקר 2 נק"ז קורס ליבה
תרבות יוצרת קהילה, קהילה יוצרת תרבות גב' שירה לפידות 2 נק"ז סדנה
תיאוריה ופרקטיקה של השפעות תרבותיות בישראל גב' שירה לפידות ומרצים אורחים 2 נק"ז סדנה
מתודולוגיות בחקר התרבות ד"ר ניר קדם 2 נק"ז קורס ליבה

 

סמסטר שני - קיץ
שם הקורס המרצה נק"ז סוג
לקרוא נרטיב: צורה ספרותית והקשר אידיאולוגי פרופ' נורית גרץ 4 נק"ז סמינר לבחירה
אמנים ישראליים בצומת בינלאומי פרופ' נסים קלדרון
מורשת תרבות ישראל מר גיא רז 2 נק"ז סדנה לבחירה
הערכה בארגוני תרבות ד"ר שני קונה
תרבות דרומית גב' שירה לפידות 2 נק"ז סדנה

 

סמסטר שלישי - סתיו
שם הקורס המרצה נק"ז סוג
המעבדה לניהול תרבות מיכל דיין 2 נק"ז סדנה
ניהול ומדיניות תרבות בישראל ד"ר טל פדר 2 נק"ז סדנה
קונפליקטים של תרבויות ד"ר עמרי גרינברג 2 נק"ז סמינר
תרבות בלא נחת: קריאות ביקורתיות בסוגיות תרבותיות אקטואליות ד"ר עמרי הרצוג 4 נק"ז סמינר

 

סמסטר רביעי - אביב
שם הקורס המרצה נק"ז סוג
המעבדה לניהול תרבות מיכל דיין 2 נק"ז סדנה
אקטיביזם וסוציולוגיה ביקורתית פרופ' אווה אילוז 4 נק"ז סמינר
משברים וזיכרון פרופ' נעמה שפי 2 נק"ז סמינר לבחירה
ד"ר ליאת שטייר לבני
קולוקוויום מחלקתי פרופ' נורית גרץ
וד"ר עמרי הרצוג
2 נק"ז קורס ליבה

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
13 + 5 =