המחלקה לתקשורת

ריאליטי איה נאפה

31.7.19 | העין השביעית | מוטי גיגי
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 15 =