פתיחת מסכי ייעוץ - סמסטר קיץ תש"ף

מחלקה שנה אקדמית תאריך פתיחת רישום קורסים תאריך סיום רישום/ביטול קורסים
אמנויות הקול והמסך א' 30 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
אמנויות הקול והמסך ב' 29 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
אמנויות הקול והמסך ג' 28 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
אמנויות הקול והמסך ד' 28 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
הנדסה שנה א' א' 30 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
כימיה ומדעי החיים א' 30 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
כלכלה וחשבונאות א' 30 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
כלכלה וחשבונאות ב' 29 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
כלכלה וחשבונאות ג' 28 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
כלכלה וחשבונאות ד' 29 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
כלכלה יישומית וניהול א' 30 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
כלכלה יישומית וניהול ב' 29 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
כלכלה יישומית וניהול ג' 29 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
לוגיסטיקה א' 30 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
לוגיסטיקה ב' 29 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
לוגיסטיקה ג' 28 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
לימודים רב תחומיים א' 30 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
לימודים רב תחומיים ב' 29 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
לימודים רב תחומיים ג' 28 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
מדעי המחשב א' 30 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
מדעי המחשב ב' 29 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
מדעי המחשב ג' 18 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
מנהל ומדיניות ציבורית א' 01 יולי 2020 02 אוגוסט 2020
מנהל ומדיניות ציבורית ב' 29 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
מנהל ומדיניות ציבורית ג' 29 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
משפטים א' 30 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
משפטים ב' 29 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
משפטים ג' 28 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
משפטים ד' 28 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
משפטים (ערב) א' 30 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
ניהול המשאב האנושי א' 30 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
ניהול המשאב האנושי ב' 29 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
ניהול המשאב האנושי ג' 28 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
ניהול המשאב האנושי - אפיק מעבר א' 30 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
ניהול תעשייתי א' 30 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
ניהול תעשייתי ב' 29 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
ניהול תעשייתי ג' 28 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
עבודה סוציאלית א' 30 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
עבודה סוציאלית ב' 29 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
עבודה סוציאלית ג' 28 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
שיווק טכנולוגי א' 28 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
שיווק טכנולוגי ב' 28 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
שיווק טכנולוגי ג' 28 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
שער לאקדמיה א' 30 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
תקשורת א' 30 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
תקשורת ב' 29 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
תקשורת ג' 28 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
תרבות יצירה והפקה א' 30 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
תרבות יצירה והפקה ב' 29 יוני 2020 02 אוגוסט 2020
תרבות יצירה והפקה ג' 28 יוני 2020 02 אוגוסט 2020