המחלקה לניהול המשאב האנושי

האפליה נגד התעשייה המסורתית פוגעת בפריפריה

02.09.19 | גלובס | רו"ח אחמד איעד
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 1 =