המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית

מחזקים ומוחצים

ד״ר מולי בנטמן
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
12 + 6 =