תואר בלימודי תרבות בשילוב לימודי תעודה בכוריאוגרפיה ותנועה*

תמונות משולבות משיעורי כוריאוגרפיה ותנועה

*להלן "התכנית המשולבת". יתכנו שינויים בתכנית הלימודים בכפוף לצרכים האקדמיים והפדגוגיים של המחלקה ובכפוף להחלטתה.

לימודי תעודה בכוריאוגרפיה ותנועה *

במקביל ללימודים לתואר ראשון במחלקה לתרבות – יצירה והפקה, תלמידי התכנית המשולבת יזכו להכשרה מקצועית בכוריאוגרפיה ותנועה במרכז "אדמה" בשדרות. תלמידים שעמדו בכל דרישות הלימודים במרכז "אדמה", ושזכאים לתעודה בכוריאוגרפיה ותנועה, יזכו בפטור בגובה 30 נ"ז מקורסי בחירה עיוניים בלימודי התואר הראשון בתרבות – יצירה והפקה. בתואם עם ההכשרה המקצועית במרכז "אדמה", ילמדו תלמידי התכנית המשולבת במסלול ניהול תרבות החל משנת הלימודים השנייה, במסגרת לימודיהם במחלקה (16 נקודות זכות מהתואר).

*גיליון הציונים בלימודי התעודה במרכז "אדמה" יצורף לגיליון הציונים של לימודי התואר הראשון, אך ציונים אלו לא ישוקללו בממוצע הציונים של התואר הראשון, ולא יוכלו לשמש זכאות למלגה במסגרת הלימודים האקדמיים בספיר.

מסגרת הלימודים

התכנית המשולבת תיפתח בשנת הלימודים תש"ף (אוקטובר 2019). תכנית לימודים מלאה תארך שלוש שנים באופן הבא: קורסי החובה העיוניים לתואר ראשון בספיר ירוכזו ביום לימודים אחד בשבוע למשך שני סמסטרים בשנה (לא כולל לימודים לקבלת "פטור" באנגלית לתלמידים שלא קיבלו פטור מאנגלית בבחינות המיון), ולימודי התעודה במרכז "אדמה" יתפרשו על פני שלושה ימים נוספים. בשנה השנייה ירוכזו הלימודים לתואר ראשון בספיר ביום וחצי בשבוע, ולימודי התעודה במרכז "אדמה" יתפרשו על פני יומיים וחצי נוספים. בשנה השלישית יתפרשו לימודי התואר הראשון בספיר על פני שלושה ימים בשבוע, ובמקביל ישלימו שנת הכשרה מקצועית (פרקטיקום) במסגרת לימודי התעודה במרכז "אדמה".

המחלקה לתרבות – יצירה והפקה במכללה האקדמית ספיר הוסמכה על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל (מל"ג) להעניק תואר ראשון (BA) בתרבות, יצירה והפקה לתלמידים שמילאו אחר כל הדרישות האקדמיות.

תנאי קבלה

  1. מילוי אחר תנאי הקבלה במסלול כוריאוגרפיה ותנועה במרכז "אדמה".
  2. ראיון קבלה אישי במחלקה לתרבות – יצירה והפקה.
  3. תעודת בגרות מלאה בממוצע 80 ומעלה או ציון 530 ומעלה במבחן פסיכומטרי.
  4. ציון בבחינות המיון באנגלית (אמי"ר, אמיר"ם, רמ"א, או פסיכומטרי) לצורך סיווג רמת האנגלית עד לתחילת שנת הלימודים הראשונה.
  5. מועמדים מעל גיל 30 חסרי תעודת בגרות חייבים בלימודי מכינת "שלושים פלוס" (180 ש"ש). ציון ממוצע של 80 ומעלה בלימודי המכינה מהווה עמידה בתנאי הקבלה ללימודים.

מבנה התואר

24 נ"ז קורסי חובה
24 נ"ז לימודי חטיבה (לבחירה אחת מ-2 חטיבות: תרבות חזותית או לימודי מדיה ותרבות פופולרית) לפי החלוקה הבאה:
6 נ"ז מבואות חובה;
10 נ"ז קורסי בחירה חטיבתיים;
2 נ"ז פרו־סמינריון חטיבתי;
ו-6 נ"ז סמינר חטיבתי.
16 נ"ז לימודי הכשרה מעשית במסלול ניהול תרבות.
2 נ"ז פרו־סמינריון מחלקתי.
22 נ"ז קורסי בחירה מחלקתיים.
2 נ"ז לימודי אנגלית לפטור.

בהתאם להוראות המל"ג ולהוראות תקנון הלימודים של המכללה, כל תלמיד לתואר ראשון חייב בלימודי אנגלית כשפה זרה בהתאם לרמה אליה סווג בבחינות המיון לאנגלית. על התלמיד ללמוד בקורסי אנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודים, ולהשלים את כל לימודי האנגלית עד תום השנה השנייה ללימודים. הרישום ללימודי אנגלית במכללה מתבצע ישירות מול המחלקה לאנגלית ובהתאם לתכנית הקורסים המוצעים על ידי המחלקה לאנגלית. לימודי האנגלית מתפרשים על פני כל ימות השבוע ובנפרד מימי הלימודים של קורסי החובה במחלקה. באחריותו הבלעדית של התלמיד לוודא כי מילא אחר כל חובות האנגלית לתואר. 30 נ"ז פטור מקורסי בחירה על סמך לימודי תעודה בכוריאוגרפיה ותנועה.

ס"ה: 120 נ"ז לתואר ראשון.

לפרטים נוספים על אופן הלימודים במרכז אדמה, לחצו כאן.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 4 =