המחלקה לניהול המשאב האנושי

פורום דרום של א.י.ל.ת התכנס בספיר בפעם השניה

רונית נדיב

פורום דרום של א.י.ל.ת התכנס בספיר בפעם השניה, בחסות המחלקה לניהול המשאב האנושי.
במפגש היום שמענו והחכמנו מד"ר יובל גוז'נסקי, שפתח בפנינו צוהר על פעילותו בנט-מד, פורום ששם לעצמו להעלות את המודעות לסוגיות בתעסוקת צעירים.
בחלק השני שיתפה אותו הלה הדר, יועצת קריירה, בשיטת ה-MBTI וישומה בתהליכי ייעוץ.

המחלקה לניהול המשאב האנושי במכללה האקדמית ספיר, בראשות ד"ר רונית נדיב, מציעה תכנית לימודים ייחודית ללימודי תואר ראשון, המושתת על הבנת עולם העבודה ועיצוב חווית העבודה. תכנית הלימודים מוכרת על ידי העמותה הישראלית לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנוש, ובוגריה יוכלו להשתלב בתפקידי ניהול בכלל ובניהול המשאב האנושי בפרט.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
11 + 3 =