בית הספר לעבודה סוציאלית

יום חשיפה לתחום בריאות הנפש בקהילות הבדואיות

במסגרת ההתערבות מעבר לרמת הפרט, הסטודנטים עוז ויין ואביב קינן קיימו ברהט יום חשיפה לתחום בריאות הנפש בקהילות הבדואיות

יום העיון יועד לאנשי מקצוע, במטרה להעלות למודעות את הפערים בין הצורך בטיפול בתחום לבין המענים הקיימים.
הסטודנטים הצליחו לגייס את הנהלות קופות החולים, משרד הבריאות, מערכת החינוך בקהילה והשירות הפסיכולוגי.

בסיום יום העיון, משרד הרווחה ברהט קיבל על אחריותו לקיים שולחן עגול ולהמשיך בקידום נושא חשוב זה - וזו הצלחה גדולה של הסטודנטים!

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 2 =