דיקן הסטודנטים

קורס הצוערים של משרד החוץ

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
16 + 3 =