המחלקה למדעי המחשב

סמינר מדעי המחשב: המסע מקוד למוצר

עם חוה בבאי-עדי, מהנדסת תוכנה Google
ראשון, אפריל 28, 2019 - 12:00

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
15 + 5 =