המחלקה לתקשורת

כלב השמירה התפקסל

רביעי, מאי 1, 2019 - 10:30

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 11 =