תכנית שער לאקדמיה

יום משפחות - שער לאקדמיה

רביעי, אפריל 17, 2019 - 10:00

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
9 + 1 =