קורסי קיץ מרוכזים תשע"ט

היחידה לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה במכללה האקדמית ספיר, מפעילה קורסים לגמול השתלמות לעובדי הוראה בכלל הדרגות, על פי תכניות משרד החינוך .

הקורסים מותאמים לרפורמת "אופק חדש" וכן ל"עוז לתמורה" ע"פ מתווה שנת הלימודים תשע"ט.

המכללה האקדמית ספיר פיתחה קורסים ייחודים לעובדי הוראה בתחומי הליבה של המכללה: תקשורת וקולנוע, אמנות, תרבות ויצירה.

תחומים ייחודיים אלה מאפשרים לעובד ההוראה לרכוש כלים ומתודות ליצירת דיאלוג אחר ושונה עם תלמידיו ,ולחוויית למידה משמעותית וייחודית.

כל הקורסים כפופים לאישור משרד החינוך וניתנים ללא עלות לעובדי הוראה, למעט דמי הרשמה על סך 65 ש"ח