המחלקה לניהול המשאב האנושי

הסיבה לשיעור ההצבעה הנמוך במגזר הערבי

01.04.19 | ynet | רו"ח אחמד איעד
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 0 =