לימודי השלמה

מכיוון שלתכנית הלימודים יתקבלו תלמידים בעלי רקע מגוון, יהיו תלמידים שיחסרו את בסיס הידע והרקע העיוני הדרוש ללימוד מתקדם. לימודי ההשלמה נועדו למלא חסר זה.

לימודי ההשלמה כוללים

  • מבוא לכלכלה 
  • מבוא לממשל ופוליטיקה (או קורס מקביל) 
  • מבוא למנהל ציבורי (או קורס מקביל)
  • מבוא לסטטיסטיקה (הקורס נלמד בסמסטר הראשון של הלימודים)

הנהלת התכנית תהיה רשאית לקבוע אם לימודים קודמים עומדים בדרישות לימודי ההשלמה וכן את היקף לימודי ההשלמה שיידרשו מכל תלמיד. 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 14 =