המחלקה לניהול המשאב האנושי

יום המעשים הטובים - לעשות טוב, לעבוד טוב!

רביעי, אפריל 10, 2019 - 13:00

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 2 =