רשימת קורסי אנגלית לפי רמות - סמסטר קיץ

שם הקורס יום משעה עדשעה
טרום בסיסית א' ב'
ד'
16:00
16:00
19:15
19:15
ג'
ו'
16:00
08:30
19:15
11:45
טרום בסיסית ב' ב'
ד'
16:00
16:00
19:15
19:15
ג'
ו'
16:00
08:30
19:15
11:45
בסיסית ג'
ו'
09:00
08:30
12:15
11:45
ג'
ו'
16:00
08:30
19:15
11:45
ב'
ד'
09:00
09:00
12:15
12:15
ב'
ד'
16:00
16:00
19:15
19:15
מתקדמים א' ג'
ו'
09:00
08:30
12:15
11:45
ג'
ו'
16:00
08:30
19:15
11:45
ב'
ד'
09:00
09:00
12:15
12:15
ב'
ד'
16:00
16:00
19:15
19:15
מתקדמים ב' ג'
ו'
09:00
08:30
12:15
11:45
ג'
ו'
16:00
08:30
19:15
11:45
ב'
ד'
09:00
09:00
12:15
12:15
ב'
ד'
16:00
16:00
19:15
19:15

מבחנים

  • מועד א' - 08/09/2019
  • מועד ב' - 22/09/2019

התכנית נתונה לשינויים בהתאם לצרכי המחלקה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 4 =