המרכז הטכנולוגי להנדסאים | מגמות ביוטכנולוגיה וטכנולוגיות מים

שיתוף פעולה בין מו"פ דרום למרכז הטכנולוגי להנדסאים

במסגרת שיתוף פעולה בין המכללה האקדמית ספיר לבין מו"פ דרום, התארחו השבוע במו"פ דרום נשיא המכללה, פרופ' עמרי ידלין, מנהל המרכז הטכנולוגי להנדסאים, דודו שלמה, ד"ר מיטל שניר, ראש מגמת טכנולוגיות מים וד"ר עוואד אבו פריח, ראש מגמת ביוטכנולוגיה.

מו"פ דרום הינו מרכז מחקר ופיתוח אשר עוסק במציאת פתרונות לבעיות העכשוויות המאפיינות את החקלאות ובפיתוח ארוך טווח בתחומים של טכנולוגיות ייצור והחדרת מוצרים חדשים ומים. זהו המו"פ האזורי הראשון שהוקם בישראל.

את פניהם של צוות המכללה קיבלו מר ליאור קטרי, מנכ"ל מו"פ דרום והחוקרים חנה אלון, עירית דורי ואיתי אופטובסקי.

שיתוף הפעולה של המכללה עם מו"פ דרום מתקיים במטרה ליצור חוויית למידה והתנסות מעשית לסטודנטים, קליטת בוגרים לעבודה, העשרת תכנית הלימודים עם סיורים מקצועיים.

מו"פ דרום מגלה עניין רב במגמות ביוטכנולוגיה וטכנולוגיית מים במרכז הטכנולוגי להנדסאים בספיר, מתטך רצון לשלב את הסטודנטים והבוגרים ממגמות אלה כעתודות מקצועיות להמשך פיתוח מו"פ דרום.
בימים אלו יחלו צוותים מקצועיים לדון ולהוציא לפועל את החלטות שהוסכמו.

דודו שלמה, מנהל המרכז הטכנולוגי להנדסאים: "שיתוף הפעולה בין המכרז הטכנולוגי להנדסאים בספיר לבין מו"פ דרום הוא אחד מאבני היסוד שיביאו את הסטודנטים והבוגרים שלנו להיכרות מעמיקה עם הצדדים המעשיים בתחום הביוטכנולוגיה וטכנולוגיית מים. אני מאמין שסטודנטים שישולבו במו"פ דרום יהיו אנשי מקצוע ראויים ומוכנים לשוק העבודה"

המגמה להנדסאי טכנולוגיות מים בראשות ד"ר מיטל אסרף שניר, מציעה תכנית ייחודית לספיר בתחום לימודים חדש, אשר הולך וצובר תאוצה לנוכח צרכים גוברים ברמה הלאומית: טיהור מים, טיפול ושמירה על איכותם, התפלה, שינוע וניצול מקורות מים ופיתוח טכנולוגיות. בתכנית לימודי מתקיני מז"ח ודוגמי מים, המקנים תעודות הסמכה של משרד הבריאות וכן תכנית התמחות רב שנתית לסטודנטים מצטיינים עם תאגיד המים של ת"א-יפו "מי אביבים".  הבוגרים ישתלבו בין היתר, בחברות תשתית העוסקות במים, שפכים וניקוז.

במגמה להנדסאי ביוטכנולוגיה, בראשות ד"ר עוואד אבו פריח, לומדים הסטודנטים מקצוע, המשלב קשת נושאים רחבה הקשורים למדעי הטבע, למדעי החיים, למדעים המדויקים ולהנדסה. בוגרי המגמה ישתלבו בתעשיית התרופות, במעבדות בתי חולים ומוסדות מחקריים.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 5 =