מלגות לנרשמים חדשים לשנת הלימודים תש"פ - מדעי המחשב

נרשמים חדשים ללימודים במחלקה למדעי המחשב יהיו זכאים למלגת עידוד מצוינות בשנת תש"פ למי
שעומד בתנאים המצטברים הבאים (סעיפים 3-1:(

 1. התלמיד התקבל ללימודים בסטטוס "מן המניין".
 2. התלמיד לומד בשנה א' מערכת מלאה הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.
 3. התלמיד לא למד בעבר במכללה.
 4. גובה המלגה כדלהלן:

  א. מלגה בגובה 4000 ₪ תינתן לסטודנטים 'מן המניין' בעלי ציון פסיכומטרי בין 600 ל-649 כולל בשנה א' בלבד.
  ב. מלגת לימודים בגובה 6000 ש"ח תינתן לסטודנטים 'מן המניין' בעלי ציון פסיכומטרי 650 ומעלה, בשנה א' בלבד.

 5. המלגה תינתן בתום תקופת השינויים של סמסטר ב' והיא תינתן בדרך של הפחתה משכר הלימוד אותו חייב הסטודנט.
 6. תלמיד שיפסיק לימודיו במהלך סמסטר ב' זכאותו למלגה תתבטל.
 7. המלגה ניתנת רק בשנת הלימודים הראשונה.
 8. אין כפל מלגות עידוד וסיוע, יחד עם זאת הסטודנט יוכל לקבל מלגות נוספות בגין פעילות חברתית.
 9. סטודנט שקיבל מלגת לימודים מלאה לשנה א' בהתאם לחוק חיילים משוחררים ללימודים בפריפריה ולא

יוכל לממש את זכאותו למלגת עידוד מצוינות באותה שנה, יהיה זכאי להעביר את זכאותו למלגת עידוד
מצוינות לשנת תשפ"א, ובתנאי שהציון הממוצע שלו בשנה א' יעמוד על 80 ומעלה, ובתנאי שיעמוד בתנאים
3,2,1 גם בשנת הלימודים תשפ"א.

מלגת קורס מבוא למתמטיקה

המחלקה מעודדת מועמדים חדשים ללמוד בקורס מבוא למתמטיקה במהלך סמסטר קיץ לפני תחילת
הלימודים.
מועמדים ללימודי מדעי המחשב שישלימו בהצלחה קורס מבוא למתמטיקה במהלך הקיץ ויתחילו לימודיהם
בסמסטר א' יקבלו זיכוי מלא עבור הקורס.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
12 + 5 =