תכנית שער לאקדמיה ומיזם התקווה הישראלית

סמינר מפתח לשינוי - מסע חברתי

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 6 =