תכנית שער לאקדמיה ומיזם התקווה הישראלית

סמינר מפתח לשינוי - מסע חברתי

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
8 + 1 =