המחלקה לתקשורת

סמינר תקשורת: שבירת טאבו בייצוג התבגרות בסדרות טלוויזיה לא עלילתיות לילדים בארץ ובעולם

עם ד"ר יובל גוז'נסקי
רביעי, מרץ 27, 2019 - 16:00

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
10 + 1 =