המחלקה לכלכלה וחשבונאות

60% עברו את הבחינה בחשבונאות - מי המוסד המוביל?

25.03.19 | The Marker | אפרת נוימן
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
17 + 3 =