רשימת מצלמות אבטחה פעילות - (נכון ליום 10/02/2019)

מס"ד מיקום המצלמה תכלית תאריך התקנה תדירות צילום משך זמן שמירת הקלטה מוקד צפיה
01 אודיטוריום קולנוע אבטחה, בטיחות ותפעול 2012 24/7 30 יום אין
02 חצר בנין 16 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
03 מרכז לקויי למידה בית הסטודנט אבטחה, בטיחות ותפעול 2012 24/7 30 יום אין
04 שער בתי הספר אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
05 אמפיתאטרון אבטחה, בטיחות ותפעול + שיווק ויח"צ 11/2017 24/7 30 יום אין
06 בית האקדמיה כיתה 11002 אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
07 שער אקדמיה אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
08 מדיה לאב מחשבים 2 אבטחה, בטיחות ותפעול 11/2018 24/7 30 יום אין
09 לובי בניין 4 בית הסטודנט אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
10 בנין 16 מחסן סחורות אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
11 שער תקשורת אבטחה, בטיחות ותפעול 2011 24/7 30 יום אין
12 ספריה כניסה קומה ב' אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
13 ספריה מולטימדיה אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
14 ספריה אגף חדש כניסה קומת קרקע אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
15 שער ספירים ראשי אבטחה, בטיחות ותפעול 2003 24/7 30 יום אין
16 בית האקדמיה לובי לכיוון דלת כניסה אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
17 בית האקדמיה כיתה 10002 אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
18 בנין 16 מסדרון מחסנים אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
19 בית האקדמיה מסדרון קומת קרקע 2 אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
20 בית האקדמיה מסדרון קומת קרקע 1 אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
21 בית האקדמיה לובי לכיוון קפיטריה אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
22 הנדסאים כניסה למעבדת iMac אבטחה, בטיחות ותפעול 2014 24/7 30 יום אין
23 רדיו לובי אבטחה, בטיחות ותפעול 2013 24/7 30 יום אין
24 ספריה כניסה ראשית אבטחה, בטיחות ותפעול 11/2018 24/7 30 יום אין
25 בניין 4 גג אבטחה, בטיחות ותפעול 2010 24/7 30 יום אין
26 מדיה לאב מחשבים 1 אבטחה, בטיחות ותפעול 11/2018 24/7 30 יום אין
27 מסדרון חדרי עריכה קולנוע אבטחה, בטיחות ותפעול 2014 24/7 30 יום אין
28 הנדסאים 2101 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
29 ספריה קומת קרקע אגף חדש מעלית אבטחה, בטיחות ותפעול 2014 24/7 30 יום אין
30 הנדסאים 2121 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
31 ספריה גלריה ימין אבטחה, בטיחות ותפעול 2014 24/7 30 יום אין
32 הנדסאים 2120 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
33 הנדסאים 2116 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
34 הנדסאים 2114 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
35 בניין 4 לובי עמדת הטענה אבטחה, בטיחות ותפעול 2015 24/7 30 יום אין
36 מדור בחינות אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
37 בנין 5 קומה 1 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
38 בנין 5 משרדי הנהלה אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
39 הנדסאים 2127 א אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
40 הנדסאים 2128 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
41 הנדסאים 2129 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
42 הנדסאים 2102 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
43 הנדסאים 2301 אבטחה, בטיחות ותפעול 2016 24/7 30 יום אין
44 ספריה כניסת ספקים אבטחה, בטיחות ותפעול 11/2018 24/7 30 יום אין
45 ספריה גלריה שמאל אבטחה, בטיחות ותפעול 2014 24/7 30 יום אין
46 בנין 4 לכיוון אמפיתאטרון אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
47 ספריה מסדרון חיצוני בין המבנים אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
48 בניין 8-9 כניסה קומת 0 קרקע אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
49 הנדסאים לכיוון כיכר קולנוע אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
50 דשא פסלים אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
51 בניין 12 כניסה קומת קרקע אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
52 רחבה בניין 7 אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
53 שער אקדמיה אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
54 ספריה לכיוון אתר בניה בנין 14 אבטחה, בטיחות ותפעול + שיווק ויח"צ 07/2018 24/7 30 יום אין
55 שער תקשורת קרוסלה אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
56 בניין 8-9 כניסה קומה 1 אבטחה, בטיחות ותפעול 07/2018 24/7 30 יום אין
57 בנין 13 מסדרון כיתות אבטחה, בטיחות ותפעול 10/2018 24/7 30 יום אין
58 בנין 2 חצר 1 אבטחה, בטיחות ותפעול 10/2018 24/7 30 יום אין
59 בנין 2 כניסה אבטחה, בטיחות ותפעול 10/2018 24/7 30 יום אין
60 בנין 2 חצר 2 אבטחה, בטיחות ותפעול 10/2018 24/7 30 יום אין
61 מכולת משרדים לכיוון כניסה בנין 13 אבטחה, בטיחות ותפעול 10/2018 24/7 30 יום אין