הרשמה לשער לאקדמיה

תשלום דמי הרשמה הוא תנאי לתחילת הטיפול בהרשמתך
לאחר מילוי טופס הרשמה וביצוע התשלום יש לשלוח למדור רישום את המסמכים הבאים: 
  1. צילום תעודת בגרות או צילום תעודת בגרות מחו"ל המאושרת ע"י נוטריון.  
  2. טופס ציון המבחן הפסיכומטרי. במידה ונעשה, גם טופס ציון מבחן אמי"ר מקורי (או צילום מאושר ע"י נוטריון).
  3. צילום ת.ז.
  4. תמונת פספורט
  5. אישור תשלום דמי רישום מודפס (במקרה של הרשמה ידנית)
  6. טופס הרשמה ידני (במקרה של הרשמה ידנית)

סיוע בהרשמה במרכז המידע טל: 077-9802802 / 6606*
בימי חול בשעות 08:00-20:00, ביום ו' 0800-13:00
אישור על הגשת המועמדות יישלח למייל שמסרת בעת ההרשמה.

להרשמה ידנית ניתן לפנות למרכז המידע 077-9802802 / 6606*

כתובת למשלוח הטופס ואישור תשלום
מדור רישום
המכללה האקדמית ספיר
ד.נ. חוף אשקלון - 7915600

הרשמה לשנת הלימודים תש"ף (למשלוח באינטרנט)