מבנה ומהלך הלימודים במחלקה לתרבות - יצירה והפקה

בשנת הלימודים הראשונה נדרשים הסטודנטים ללמוד שיעורי חובה: הכרת תיאוריות של מחקר תרבות, ניתוח התרבות הישראלית, הבנת תרבות המערב ותרבות המזרח התיכון, כתיבה אקדמית. כל אלו, מעניקים לסטודנטים בסיס למחקר ופעולה בשדה התרבות.
בנוסף, הסטודנטים בוחרים בשתי חטיבות עיוניות, שנועדו להעמיק את הידע שלהם בתחומים מסוימים של התרבות.
ארבע חטיבות עיוניות מוצגות לבחירת הסטודנטים:

  1. לימודי טלוויזיה ותרבות פופולרית: בחטיבה זו, יבחנו הסטודנטים את האופנים שבהם תוכניות טלויזיה מעצבות זהות מקומית וגלובלית.
  2. תרבות הילד: חטיבה זו מתמקדת במושגים משפחה, ילדות והורות לאור שינויים פוליטיים ותרבותיים שמאפיינים אותם. בחטיבה זו יש משקל להגות פסיכואנליטית.
  3. מוזיקה: החטיבה חושפת את הסטודנטים לסוגים שונים של מוזיקה ובוחנת את התפקיד של מוזיקה בתרבות העכשווית.
  4. תרבות חזותית: בחטיבה זו מתנסים הסטודנטים במבט ובפרשנות על טקסטים חזותיים- מיצירות אמנות ועד לפרסומות.

בשנת הלימודים השנייה ימשיכו הסטודנטים את התמקצעותם העיונית ובד בבד ישתתפו בשיעורי בחירה לפי תחומי עניינם.
החל מהשנה השנייה, הסטודנטים יבחרו מסלול של הכשרה מעשית מבין שני המסלולים הנתונים בתוכנית: ניהול תרבות או כתיבה ועריכה. במסגרת זו ירכשו כלים ויתנסו בפרויקטים בהיקף מצומצם. 

בשנת הלימודים השלישית יסיימו הסטודנטים את חובותיהם האקדמיות.
במסלולים המעשיים יעבדו על פרויקט הגמר שלהם. במסלול ניהול תרבות - ניהול והפקת פסטיבל התרבות מדרום, במסלול כתיבה ועריכה - ניהול וכתיבה באתר האינטרנט מעמול

מבנה תכנית הלימודים במחלקה לתרבות במכללת ספיר

לימודי שאר רוח ליבה והעשרה - 8 נקודות זכות לימודי אנגלית אקדמית - 2 נקודות זכות מסלול מעשי כתיבה ועריכה - 16 נק"ז מסלול מעשי - ניהול תרבות

לימודי שאר רוח ליבה והעשרה - 8 נקודות זכות לימודי אנגלית אקדמית - 2 נקודות זכות מסלול מעשי כתיבה ועריכה - 16 נק"ז מסלול מעשי - ניהול תרבות

לימודי שאר רוח ליבה והעשרה - 8 נקודות זכות לימודי אנגלית אקדמית - 2 נקודות זכות

המעבר משנה א' לשנה ב' יחייב ציון ממוצע 65 ומעלה.

הדרישות לקבלת זכאות לתואר: ציון חיובי בכל הקורסים הכוללים 120 נק"ז 

*התכנית נתונה לשינויים בהתאם לשיקולי המחלקה.

לימודי תרבות

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
10 + 0 =