המחלקה לתקשורת

כנס: עזה-שדרות: גבולות פיזיים וגבולות התודעה

חלק 2 - במכון ון ליר בירושלים
שני, ינואר 14, 2019 - 18:00

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 1 =