תנאי קבלה - תכנון - הנדסה אזרחית - בניין

בוגרי המגמה לניהול הבנייה המעוניינים להמשיך למסלול תכנון מבנים יכולים להירשם לסמסטר נוסף ובתנאי שהם עומדים בתנאי הסף הבאים:

  • סיימו את לימודיהם במגמה להנדסה אזרחית - ניהול הבנייה ועמדו בכל הקורסים בהצלחה.
  • קיבלו בבחינה הממלכתית (ללא שקלול עם המגן) ציון של 65 לפחות במקצועות חישוב סטטי וקונסטרוקציות בטון, או לחילופין ציון 70 ומעלה בבחינה הממלכתית באחד משני המקצועות וציון 60-65 במקצוע השני.
  • קיבלו ציון סופי עובר (55) בבחינות החיצוניות במקצועות ארגון וניהול אתר ובבטיחות.

מועמד המעוניין להירשם לסמסטר תכנון יצרף אל טפסי ההרשמה את תוצאות ציוני בחינות מה"ט מאתר "ציונט" .

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 13 =