אפיק מעבר ללימודים בפקולטה לחקלאות

מבוא
הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית (הפקולטה), מקיימת לימודים שלוש שנתיים לתואר ראשון בחוגים שונים.
כל תוכניות הלימודים בפקולטה כוללות נושאים שונים במדעי היסוד, ואלה נלמדים לרוב בסמסטרים הראשונים. אותרו חמישה חוגים בפקולטה אשר היצע הקורסים של מכללת ספיר מכסה חלק נכבד מן הנושאים האלה.

להלן רשימת המחלקות בפקולטה לחקלאות:

מחלקה ממוצע מינימלי תנאים נוספים
ביוכימיה ומדעי המזון 76 נדרש ציון של 70 לפחות בכל אחד מהמקצועות + פטור באנגלית אקדמית
מדעי בעלי חיים 76 נדרש ציון של 70 לפחות בכל אחד מהמקצועות + פטור באנגלית אקדמית
אגרואקולוגיה ובריאות הצומח 76 נדרש ציון של 70 לפחות בכל אחד מהמקצועות + פטור באנגלית אקדמית
מדעי הקרקע והמים 76 נדרש ציון של 70 לפחות בכל אחד מהמקצועות + פטור באנגלית אקדמית
מדעי הצמח בחקלאות 76 נדרש ציון של 70 לפחות בכל אחד מהמקצועות + פטור באנגלית אקדמית

* תנאי מעבר נכונים לשנת הלימודים תשע"ז בלבד

הפקולטה בדקה ומצאה שרמת הלימודים הגבוהה במכללת ספיר מתאימה לדרישותיה. לפיכך הוסכם בין הפקולטה לבין מכללת ספיר לכונן אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם במכללת ספיר, ואחר כך לעבור לפקולטה, ולהמשיך בה את הלימודים עד להשלמת התואר. בסעיף ב' שבהמשך, מפורטות הדרישות לאפיק מעבר לחוגים הנלמדים בפקולטה. הקורסים שהסטודנטים יידרשו ללמוד במכללת ספיר במסגרת אפיק המעבר הינם קורסים תובעניים בתוכן, ברמה ובהיקף. לפיכך, אפיק המעבר יתאים רק לסטודנטים מוכשרים, נחושי רצון ובעלי יכולת התמדה.

הכרה בקורסים
סטודנט שיתקבל דרך אפיק המעבר לאחד מחמישה החוגים שצוינו בסעיף א' :

  1. יקבל זיכוי מכל המקצועות הנלמדים בחוג שאליו עבר, שאת מקבילייהם למד במכללת ספיר במסגרת אפיק המעבר,
  2. ציון מינימלי בכל קורס שנלמד בספיר של 70 לפחות וממוצע  ציונים בספיר של 76 לפחות.
  3. פטורים/זיכוי על סמך קורסים אחרים (לא קורסי אפיק מעבר של מכללת ספיר), יינתנו לסטודנטים בכל חוג  בפקולטה לפי שיקול דעת החוג, ובכפוף לתקנות הלימודים בפקולטה.

השלמת מקצועות שנה ראשונה בפקולטה
סטודנט שיתקבל לפקולטה כתלמיד לתואר ראשון, בעקבות עמידה בדרישות אפיק המעבר, יחויב להשלים את המקצועות הנלמדים בשנה א' בחוג שאליו התקבל, שמהם אינו פטור, במהלך השנה הראשונה שלו בפקולטה, לפי הנחיות החוג.
יתכן שהצורך להשלים חובות משנה א' יאריך את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים בסך הכול.

דרישות אפיק המעבר
עבור כל חוג  בפקולטה, שאליו ניתן להתקבל דרך אפיק המעבר, נקבעה בנפרד טבלת הקבלות חוגית, המפרטת את ההקבלות שנמצאו בין קורסים של מכללת ספיר לבין מקצועות מתוך תכנית הלימודים של החוג.

  1. זיכוי ממקצוע הנלמד באיזשהו חוג  בפקולטה - על סמך קורס שנלמד במכללת ספיר מקנה למקבלו את נקודות הצבירה של המקצוע (נק"ז) בפקולטה ולא את נקודות הזכות שמקנה הקורס במכללת ספיר. הסטודנט לא יזוכה בציון שקיבל במכללת ספיר אלא בפטור מהקורס המקביל ובנ"ז שלו.
  2. אנגלית - כל תלמיד בפקולטה (למעט מי שפטור מלימודי אנגלית על סמך מבחן סיווג באנגלית, או על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר) חייב להשלים את הקורס אנגלית מתקדמים 2, המקנה 2 נק"ז, עד תום הסמסטר השני ללימודיו. הפקולטה מחייבת כל מי שמתכוון לעבור אליה להשלים את דרישות האנגלית לפני המעבר.

קבלה לפקולטה
הקבלה לפקולטה דרך תוכנית מדעים שנה א' מותנית:

  1. ציון פסיכומטרי של 550 לפחות.
  2. פטור מלימודי אנגלית אקדמית.

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 2 =